Beter slapen met ASMR

De betekenis van ASMR - Het geheim achter de rustgevende geluiden (2024)

Laatst bijgewerkt op: 19.03.2024 Geschatte leestijd: 20 Min.

In dit artikel leggen we uit wat ASMR is en hoe de rustgevende geluiden mensen helpen beter te ontspannen én makkelijker in slaap te vallen.

ASMR staat voor 'autonomous sensory meridian response' en betreft een bepaalde gevoeligheid voor geluiden en 'visuele triggers' die een ontspannen tinteling in je hoofd en nek kunnen veroorzaken.

Maar, wat gebeurt er precies in de hersenen van mensen die ASMR ervaren? En wat betekent ASMR precies? - Wij zijn op onderzoek uitgegaan.

Duik met ons in de verschillende ASMR ervaringen, triggers en bekende Nederlandstalige ASMR YouTubers, zoals Cindy Whispers en Nanou ASMR.

💡ASMR wordt niet door iedereen ervaren. Slechts één op de vijf personen ervaart daadwerkelijk een ontspannende reactie door bijvoorbeeld rugkriebels of zacht gefluister.
ASMR

ASMR betekenis - in het kort

 • ASMR staat voor autonomous sensory meridian response
 • Zorgt bij sommige mensen voor een fijne tinteling op het achterhoofd
 • Kan helpen om je ontspannen en gemakkelijker in slaap te vallen
 • Wordt veroorzaakt door triggers die per persoon verschillen
 • Grote community van ASMRtists op YouTube

Wat is ASMR?

Autonomous sensory meridian response, of ASMR, is een fijn tintelende, kippenvelachtige sensatie die door (meestal visuele of auditieve) zintuiglijke prikkels veroorzaakt.

Het gevoel wordt wel eens vergeleken met dat van een metalen hoofdmassage-spin, waarbij de ijzeren draadjes die over je hoofd bewegen een tintelend gevoel veroorzaken.

Het tintelende gevoel dat sommige mensen dankzij zogeheten ASMR-triggers ervaren kan overal op het lichaam voorkomen, maar wordt meestal achterop het hoofd of in de nek gevoeld.

Vanaf daar kan het bij intense ervaringen van de schouders naar de onderrug en ledematen trekken.

De afgelopen paar jaar is ASMR steeds populairder geworden, met internetvideo’s die gewijd zijn aan het creëren van ASMR-ervaringen.

De video’s bevatten vaak zacht gefluister, zacht knisperende en andere kalmerende geluiden.

Liefhebbers van de video’s zeggen er een ontspannen en zelfs slaperig gevoel van te krijgen, zelfs als ze de typische tintelingen niet ervaren. Ook beweren veel fans dat ASMR hun mentale gezondheid verbetert.

ASMR ervaringen

In een interview met Insider [1] bespreken YouTubers die zelf ASMR produceren (zogeheten ASMRtists), wat hen de ASMR-gemeenschap in getrokken heeft.

Zo beschrijft NYC ASMR bijvoorbeeld hoe hij op fluistervideo’s stuitte, toen hij wanhopig op zoek was naar een manier om in slaap te kunnen vallen.

En Maria van Gentle Whispering ASMR vertelt hoe vrouwelijke fluisterstemmen haar een gevoel van moederlijke geborgenheid bezorgen.

Hieruit blijkt al dat de ervaringen met ASMR zeer persoonlijk zijn en van persoon tot persoon kunnen verschillen.

Toch hebben liefhebbers van ASMR iets in het gemeen: ze zeggen allemaal dat het voor hen ontspannend werkt en veel ASMRtists en ASMR-fans benadrukken dat het niets seksueels is.

ASMR triggers begrijpen

ASMR kan door verschillende dingen worden getriggerd, waaronder door bepaalde geluiden, visuele prikkels en zelfs bepaalde vormen van aanraking.

De online ASMR-gemeenschap richt zich vooral op beeld en geluid. 👀👂

ASMR ontstaat vaak door langzame bewegingen of knisperende geluiden zoals fluisteren, het opslaan van pagina’s of stromende regen.

Misschien heb je mensen ASMR wel eens horen omschrijven als een massage voor de hersenen.

Het is een soort paresthesie, een .abnormale sensatie op het lichaam of de huid zonder directe fysieke oorzaak.

De wetenschap achter ASMR

Omdat niet iedereen de tintelingen ervaart en ASMR op wie het niet ervaart vreemd over kan komen, wordt het soms als iets zweverig afgedaan.

Is ASMR echt?

Er mag dan wel geen directe fysieke oorzaak zijn van ASMR-sensaties, maar wetenschappers hebben wel fysiologische bewijzen gevonden voor het bestaan van ASMR.

In één van de eerste onderzoeken naar ASMR [2], toonden wetenschappers in Engeland ASMR-video’s aan hun proefpersonen.

Bij mensen die de video’s positief waardeerden, bleek dat de hartslag omlaag ging en de huidgeleiding – wat psychologische of fysieke opwinding weerspiegelt – juist toenam.

Dit was een van de eerste aanwijzingen dat ASMR écht fysieke resultaten oproept en door de vertraging van de hartslag mogelijk de mentale en fysieke gezondheid kan verbeteren en een gevoel van kalmte kan veroorzaken.

Er wordt dan ook wel gesuggereerd dat ASMR het parasympatische zenuwstelsel kan activeren, dat verantwoordelijk is voor rust en herstel in het lichaam. Tijdens deze herstelfase gaan onze hartslag, bloeddruk en stresshormonen naar beneden, waardoor we ons kalm en ontspannen voelen.

ASMR zou op dezelfde manier kunnen werken als ontspanningstechnieken als meditatie en ademhalingsoefeningen.

Als je mediteert, veranderen je hersengolven van bètagolven (die samenhangen met stress en nervositeit) in alfagolven (die samenhangen met ontspanning en kalmte).

Ook ASMR verandert je hersengolven [3] mogelijk van bèta naar alfa.

Er zijn daarom ASMRtists die de ASMR en meditatie in hun video’s combineren, zoals Pelagea ASMR.

Onderzoekers uit Utrecht toonden ASMR-video’s aan hun proefpersonen en vroegen ze op een knop te drukken zodra ze de ASMR-tintelingen ervoeren. Uit metingen van de pupillen van de deelnemers bleek dat de pupillen significant groter werden op het moment dat mensen ASMR-tintelingen ervoeren.

Ander onderzoek naar ASMR [4] wees uit dat ASMR het vrijkomen van gelukshormoon oxytocine veroorzaakt.

Ook hebben studies aangetoond dat ASMR het vrijkomen van dopamine en serotonine kan bevorderen door de beloningscentra van de hersenen te activeren.

Deze neurotransmitters hangen samen met gevoelens van plezier en tevredenheid.

Ook spelen ze een rol bij slaap, onze gemoedstoestand en onze perceptie van pijn.

Tot slot bleek uit een EEG-onderzoek [5] dat ASMR mogelijk mentale stress kan verminderen en het gemoed kan verbeteren.

Hoe en waarom werkt ASMR?

Hoewel ASMR al een paar jaar lang een grote online trend is en er inmiddels bewijs is voor een aantal fysieke effecten van ASMR, proberen wetenschappers nog steeds te begrijpen hoe en waarom het werkt.

Hoewel ASMR bij veel mensen een ontspannen gevoel opwekt, zijn er ook ontzettend veel mensen bij wie dit gevoel uitblijft, en zelfs mensen die de geluiden en bewegingen als ontzettend irritant ervaren.

Zelfs als toekomstig onderzoek meer bewijs levert dat ASMR bijvoorbeeld tot het vrijkomen van dopamine, serotonine, oxytocine of endorfine leidt, is nog steeds niet helemaal duidelijk waarom het gefluister, getik en geknisper dat precies doet, en waarom alleen bij sommige mensen.

Er gaan wel verschillende theorieën de rondte over waarom ASMR werkt. Wij zetten er een paar op een rijtje.

 • Sommige theorieën denken dat het evolutionair bepaald is. De geluiden in ASMR-video’s zouden sterke emoties in ons losmaken omdat ouders vroeger – voordat de mens volledig over taal beschikte – naar hun baby’s zouden kirren om een band met hen te ontwikkelen.
 • Een andere theorie die ook naar het verleden verwijst, is dat de jagers en verzamelaars uit de prehistorie om beurten de wacht zouden houden om anderen tijdens het slapen te beschermen. ASMR zou onbewust refereren naar geruststellende geluiden zoals het knisperende kampvuur en de zachte achtergrondgeluiden van wie op wacht stond tijdens het slapen.
 • Er zijn wetenschappers die denken dat sommige mensen een grotere aanleg [6] hebben om ASMR te ervaren dan anderen. Dit zou kunnen komen door verschillen in persoonlijkheid, zoals het openstaan voor nieuwe ervaringen [7], maar ook door verschillen in het ervaren van fictieve en echt fysieke sensaties.
 • Neuroloog Steven Novella, opperde een paar jaar geleden dat ASMR ook een aangeleerde reactie kan zijn op een prikkeling van het genotscentrum in ons brein.

Het is duidelijk dat de wetenschap zich met onderzoek naar ASMR nog jaren zoet kan houden.

Verschillende typen ASMR

ASMR-video’s maken gebruik van verschillende prikkels en triggers.

Ontelbaar veel dingen kunnen een ASMR-reactie teweegbrengen, en deze verschillen van persoon tot persoon. 👫

Toch zijn er vier typen ASMR die het meest voor lijken te komen:

 • 1. Gefluister
 • 2. Persoonlijke aandacht
 • 3. Langzame en repetitieve bewegingen
 • 4. Krakende geluiden

Laten we deze typen ASMR hieronder eens nader bekijken.

ASMR-gefluister

Gefluister is een van de meest populaire soorten van ASMR op platforms zoals YouTube, Instagram, TikTok en Facebook.

Zachte fluistergeluiden kunnen extreem ontspannend en kalmerend werken.

Een van de meest populaire YouTube ASMR-kanalen is Gentle Whispering ASMR, ook wel bekend als ASMR Maria.

In deze video richt ASMR Maria zich op het langzaam en zacht fluisteren, diep in haar microfoons.

Gefluister en andere zachte geluiden wekken bij de luisteraars een gevoel van intimiteit op dat de malende hersenen tot stilstand brengt en snel helpt te ontspannen.

Veel ASMR-video's bevatten gefluister of richten zich met veel aandacht op andere handelingen, zoals kauwen, een rollenspel of andere handelingen.

YouTuber Angelica ASMR filmt bijvoorbeeld een geleide meditatie waarin ze het populaire karakter Wednesday Adams nadoet.

Door ASMR-triggers als gefluister te combineren met andere interessegebieden of verhaallijnen, wordt kijkers of luisteraars een nog meer meeslepende ervaring geboden, wat een meer intense ASMR-tinteling kan creëren.

Persoonlijke aandacht ASMR

Bij een ander populair type ASMR richt de ASMRtist zijn onverdeelde aandacht op je.

De persoonlijke aandacht kan plaatsvinden door middel van een één-op-één gesprek, maar kan ook bestaan uit een video waarin iemand iets voor je doet, zoals het geven van een ASMR-knipbeurt, het lakken van je nagels, of waarin iemand doet alsof dit gebeurt. 💇

Bij ASMR die zich richt op persoonlijke aandacht gaat het meestal om opnamen met ingezoomde camera of close-upmicrofoon.

Bijna alle ASMR-video’s maken gebruik van persoonlijke aandacht, soms naast andere triggers.

ASMR Glow, een ASMR-artiest en YouTuber met 1,71 miljoen abonnees, heeft een reeks video’s waarin ze je door middel van persoonlijke aandacht helpt om in slaap te vallen.

In deze video komt ASMR Glow bijvoorbeeld zeer dichtbij de camera, terwijl ze fluistert, haar haren borstelt en andere onderdelen van haar slaaproutine met langzame bewegingen uitvoert.

Er wordt aangenomen dat het aspect van persoonlijke aandacht bij ASMR gevoelens van sociale verbondenheid versterkt.

ASMR-video’s gericht op persoonlijke aandacht maken vaak gebruik van zachte, langzame bewegingen en kunnen met andere ASMR-triggers worden gecombineerd.

ASMR met langzame, repetitieve bewegingen

Bij ASMR met langzame, repetitieve bewegingen maakt de ASMRtist vaak langzame en soepele bewegingen met de handen of met een voorwerp, zoals een make-upborstel.

Tikkende geluiden en bewegingen zijn een gebruikelijk kenmerk van veel ASMR-video’s en combineert de triggers van langzame bewegingen en knisperende geluiden.

Veel fans geven de voorkeur aan deze 'klassieke' ASMR-video's omdat de geluiden en bewegingen langzaam, vloeiend en knus lijken.

ASMR met krakende geluiden

Knisperende geluiden zijn een andere algemene ASMR-trigger.

Het gaat bijvoorbeeld om vingernagels die op een harde ondergrond tikken of papier verkreukelen.

Voor ASMRtists die krakende geluiden willen vastleggen is een hoogwaardige ASMR-microfoon onmisbaar. Ze gebruiken vaak speciale of meerdere microfoons om een 3D-ervaring te creëren.

Krakende geluiden kunnen door allerlei dingen gecreëerd worden, zoals door bewegende objecten, handbewegingen en zelfs door te eten.

Sommige ASMR-video's richten zich voornamelijk op knisperende geluiden. Er zijn zelfs video’s die een selectie aan geluiden opnemen om kijkers te helpen er een te vinden die hen het meest tintelende en euforische ASMR-gevoel geeft.

Populaire ASMR-thema’s

Gewoonlijk richten ASMR-video's zich op beeld of geluid.

Een veel voorkomende eigenschap die bijna alle ASMR-opnamen delen is dat de ASMRtist zich op slechts een paar centimeter afstand van de camera en microfoon bevindt.

Naast triggers als persoonlijke aandacht kunnen ASMR-video's allerlei thema's of onderwerpen bevatten.

ASMR-artiesten gebruiken algemene triggers, zoals persoonlijke aandacht, fluisteren of langzame bewegingen, in verschillende thema's of genres van ASMR.

Enkele populaire ASMR-thema's zijn:

 • Make-up-ASMR
 • Kappers-ASMR
 • Eet-ASMR
 • Rollenspel-ASMR
 • Onbedoelde ASMR

Op platforms als Instagram, TikTok, Spotify, Facebook en YouTube kun je een enorm aantal van dit soort ASMR-video’s vinden.

Make-up ASMR

Schoonheids- en make-upvideo's behoren tot de meest bekeken video's op YouTube en genereren jaarlijks meer dan 169 miljard views.

Inspelend op deze populariteit hebben veel ASMR-artiesten close-up video's opgenomen van hun make-up.

ASMR-video's met een schoonheidsthema, waarbij mensen de geluiden van hun huidverzorgings- of make-uproutine filmen en opnemen, zijn ongelooflijk populair.

Veel ASMR make-up video's richten zich op de geluiden van make-up producten en make-upspulletjes. In sommige video's wordt gefluisterd, maar er zijn ook video’s waar niet in gesproken wordt.

Hoewel gefluister een veel voorkomende ASMR-trigger is, houdt niet iedereen ervan.

Sommige ASMR-fans geven de voorkeur aan alternatieve geluiden, en verschillende ASMR-artiesten en -video's concentreren zich daarop, zoals ASMR PPOMO's make-up product- en applicatievideo's.

Kappers-ASMR

ASMR-video’s waarin iemands haar geknipt wordt, zijn ook een populaire subgenre van de beauty- en ASMR-industrieën.

Sommige ASMR-kapvideo's richten zich vooral op de scherpe geluiden van een schaar die het haar knipt. 💇

Whispering Haircuts ASMR creëert bijvoorbeeld video's met een kapper die zonder te praten het haar van een man kamt en knipt.

Veel andere ASMR-kapvideo's draaien om de ASMRtist die de handelingen van het knippen, wassen, drogen en borstelen van het haar naspeelt.

ASMR eten

Binnen de ASMR-gemeenschap is de vraag naar eetvideo's met persoonlijke aandacht toegenomen.

Sommige ASMR-artiesten, zoals SAS ASMR, nemen eet ASMR-video's op met gerechten uit verschillende wereldkeukens.

Andere ASMR-artiesten richten zich op Mukbangs, waarbij iemand een enorme hoeveelheid voedsel eet. 🥘

Mukbangs ontstonden in Zuid-Korea, maar genieten nu internationaal populariteit binnen ASMR-gemeenschappen en daarbuiten.

ASMR-eetvideo's richten zich vaak op bekende eetgeluiden zoals slurpen, knarsen en kauwen.

Zac Choi ASMR is een eet-ASMR YouTuber die mukbangs opneemt en video’s waarin hij op ASMR-vriendelijke wijze eten bereidt.

Naast het eten zelf bevat dit soort eet-ASMR-video’s vaak close-ups met tikkende vingers, knakkend voedsel en het openen van dozen.

Mukbang- en ASMR-eetvideo's kunnen het verlangen naar voedsel stillen en de kalmerende en tintelende sensaties die typisch zijn voor ASMR veroorzaken.

Rollenspel-ASMR

Niet iedereen wordt blij van de persoonlijke aandacht en het gefluister in ASMR-video’s. Er zijn zelfs mensen die dit ronduit vervelend vinden.

Nu ASMR meer bekendheid heeft gekregen, zijn sommige mensen geïnteresseerd geraakt in uitgebreide, specifieke video's.

De beroemde ASMR-artiest Gibi ASMR heeft een video die door middel van een rollenspel verschillende populaire thema's behandelt, waaronder een craniaal zenuwonderzoek, oorreiniging en een spa-ervaring. 👂

Ontspannen in slaap vallen tijdens een fictief tandartsbezoek waarbij de tanden uit je mond getrokken worden is vast niet aan iedereen besteed, maar de cijfers liegen er niet om: met 4,5 miljoen volgers zijn veel mensen groot fan van de snelle ASMR-video’s van Gibi ASMR.

Video’s met ASMR-rollenspel kunnen sommige mensen helpen zich echt in het tintelende ASMR-gevoel te verliezen.

In reacties op ASMR Gibi’s video’s zeggen fans dat video’s met rollenspel hen helpt om hun depressie te verlichten door een plezierige afleiding te bieden die hen ‘uit hun hoofd haalt’.

Onbedoelde ASMR

Terwijl er veel video's zijn die actief proberen om bij het publiek ASMR-reacties op te wekken, zijn er ook video’s die dat per ongeluk doen.

Bob Ross, een Amerikaanse schilder en televisiepresentator, staat bekend om zijn kalmerende stem, positieve instelling en de ASMR-geluiden in zijn schilderlessen. 🎨

Hoewel niet alle schilder- en penseelgeluiden zo langzaam zijn als in de typische ASMR-video's, bevatten tutorials vaak de essentiële ASMR-aspecten van zorgvuldige aandacht en krakende geluiden.

Er zijn dan ook veel mensen die het tintelende ASMR-gevoel krijgen door naar de schildervideo’s van Bob Ross te kijken.

ASMR: Eervolle vermeldingen

Natuurlijk zijn er ASMR-video's die buiten deze ASMR-trends vallen.

Misschien heb je op platforms als TikTok wel eens ASMR-video’s gezien waarin zeep wordt gesneden of waarin slijm een rol speelt.

YouTube-kanaal ASMR SOAP filmt bijvoorbeeld video’s waarin zeep wordt geplet, gesneden of waarin er knisperend mee wordt gespeeld. Een voorbeeld is de onderstaande video met glimmende stukken zeep. 🧼

Veel mensen vinden dit uiterst therapeutisch.

Een andere brede categorie binnen ASMR zijn video’s met alledaagse taken.

Deze video's bevatten close-ups van mensen die handdoeken vouwen, schoonmaken of zich scheren. 🪒

Een goed voorbeeld is FredsVoice ASMR, een YouTube-kanaal dat zich op veel meer dan de stem van de artiest richt.

Deze beroemde video zoomt in terwijl de artiest met zijn microfoon een hele scheerroutine nabootst.

Naast video’s met alledaagse taken zijn er ook meer gespecialiseerde ASMR-filmpjes, waarin bijvoorbeeld een latte wordt gemaakt, kauwgom wordt gekauwd of - meer controversieel – oren worden gereinigd.

ASMR wordt ook steeds commerciëler.

ASMR-producten, zoals sensorische ASMR-staven, worden langzaam populairder.

Met hun eigenaardige texturen, geluiden en bewegingen bieden sensorische staven een unieke zintuiglijke ervaring.

Hoewel sensorische staven meestal ontworpen zijn voor kinderen, kunnen ze een ASMR-respons opwekken bij iedereen die ermee speelt.

Wat zijn de voordelen van ASMR?

Men denkt dat ASMR verschillende voordelen kan bieden, waaronder ontspanning, een verbeterde nachtrust en vooral sneller in slaap vallen, verbeterde geestelijke gezondheid en verhoogde concentratie.

Voordelen van ASMR

Laten we hier eens in meer detail naar kijken.

ASMR geluiden voor ontspanning en slaap

ASMR zou nuttig zijn voor mensen die moeite hebben met slapen, lijden aan slapeloosheid of zelfs aan slaapstoornissen.

Zachte ASMR-geluiden en langzame ASMR-bewegingen schijnen onze hersenen te kalmeren. 🧠

Men neemt aan dat ASMR kan helpen de hersengolven te vertragen en de afgifte van hormonen, zoals serotonine, te stimuleren. Zo helpt het ons te ontspannen en te slapen.

We zullen ASMR en slaap later nog verder in detail bekijken.

Geestelijke gezondheid

ASMR wordt vaak in verband gebracht met het verbeteren van de geestelijke gezondheid.

Het zou stress en angst helpen verminderen en sommige ASMR-fans beweren zelfs dat de video's helpen bij hun depressie of PTSS. 😌

Als je je overweldigd of angstig voelt, is het bekijken van een ASMR-video misschien net wat je nodig hebt om te ontspannen.

Onderzoek naar ASMR ondersteunt ook het idee dat mindfulness en ASMR sterk met elkaar verbonden zijn.

Mindfulness, met volledige aandacht dingen doen, is vaak gekoppeld aan een betere omgang met mentale gezondheidsproblemen zoals angst of depressie.

Degenen die ASMR kunnen ervaren, beschikken meestal de focus, het zelfvertrouwen, het zelfbewustzijn en het reflectievermogen dat met mindful mediteren wordt geassocieerd.

Er zijn een paar manieren waarop ASMR kan helpen bij geestelijke gezondheidsproblemen.

Het helpt sommige mensen slapen, en slaap kan de effecten van stress en angst verminderen.

ASMR kan met een betere nachtrust de mentale gezondheid verbeteren

Voor anderen biedt ASMR een plezierige ervaring die negatieve gevoelens verzacht.

Er zijn ook mensen die vinden dat de elementen van persoonlijke aandacht bij ASMR voor gevoelens van sociale verbondenheid zorgen. 👭

Dit zijn allemaal zaken belangrijk zijn voor onze geestelijke gezondheid.

Focus en concentratie

Tot slot zou ASMR een manier kunnen zijn om focus en concentratie te verhogen. 🧠

Als je moeite hebt om je op taken te concentreren of je bent snel afgeleid, zou ASMR je kunnen helpen om je te concentreren en je werk gedaan te krijgen.

Onderzoek heeft ASMR in verband gebracht met de flow state [8], ook wel bekend als ‘in de zone’ zijn.

Men denkt dat de rustige geluiden van de meeste ASMR-video's een soortgelijk effect hebben als omgevingsgeluid, in die zin dat ze ons kunnen helpen geconcentreerd en energiek te blijven tijdens het voltooien van een taak.

Hoewel niet alle mensen dezelfde voordelen ervaren van ASMR, vinden velen het op een of andere manier nuttig.

ASMR en slaap

Eén van de populairste manieren om ASMR te gebruiken is om beter te slapen. 😴

Net als andere ASMR-video’s hebben de meeste slaapvideo’s zachte geluiden en langzame bewegingen die zeer kalmerend en ontspannend kunnen werken.

ASMR-slaapvideo's kunnen een geweldige manier zijn om de dag langzaam af te sluiten voor het slapen gaan en rust te krijgen.

Deze slaap-ASMR-video's kunnen nuttig zijn voor mensen die moeite hebben om in slaap te vallen en kunnen zelfs mensen met slaapstoornissen helpen.

Velen gebruiken een koptelefoon voor een betere slaap ASMR-ervaring.

Met een koptelefoon wordt het geluid nog meeslepender en niet verstoord door omgevingsgeluiden.

Hoe helpt ASMR bij het slapen?

Uit Indonesisch onderzoek naar de relatie tussen ASMR en slaap [9] bleek dat de nachtrust van geneeskundestudenten verbeterde nadat ze veertien dagen lang elke dag voor het slapen twintig minuten naar een ASMR-video keken.

Hoewel meer onderzoek naar ASMR en slaap absoluut nodig is, bevestigt dit wat we dankzij de wetenschap inmiddels weten, en ook wat fans van ASMR beschrijven: ASMR kan ontspannen gevoelens in de hand werken en zo slaapproblemen die samenhangen met stress tegengaan.

Er wordt dan ook gedacht dat ASMR voor sommige mensen een vergelijkbaar effect heeft als yoga, meditatie of ademhalingsoefeningen.

Als we slapen, vertragen onze hersengolven van de beta-golven van een wakkere en alerte toestand naar de alfa-golven van een ontspannen toestand. 🧠

ASMR-video’s kunnen je helpen beter te slapen

Studies suggereren dat ASMR een vergelijkbaar effect heeft als meditatie, dat ook geassocieerd wordt met de alfa-toestand.

Interessant genoeg blijkt ASMR ook de hersengebieden te activeren die geassocieerd worden met oxytocine, dopamine en endorfine.

Het vrijkomen van deze hormonen is gekoppeld aan gevoelens van comfort, ontspanning en, uiteindelijk, slaap.

Natuurlijk is er, zoals met alles, geen garantie dat ASMR je slaap zal verbeteren.

Toenemende belangstelling voor ASMR voor slaap

Het valt niet te ontkennen dat veel mensen geloven dat ASMR hen helpt slapen.

Het verband blijkt duidelijk uit het aantal ASMR-slaapvideo's en de duizenden of miljoenen views die ze krijgen.

ASMR-video's zijn het proberen waard als je iemand bent die maar moeilijk in slaap komt.

Maar je hoeft natuurlijk niet alleen op ASMR te vertrouwen.

Wij hebben tien andere tips voor een goede nachtrust op een rijtje gezet.

Daarnaast zijn er slaapproducten die je kunnen helpen om te ontspannen en gemakkelijker in slaap te vallen, zoals slaaprobots als de Somnox 2 en Moonbird.

Ook verzwaarde dekens zoals de Gravity Blanket en Calmzy 2.0 worden in verband gebracht met verhoogde niveaus van gelukshormoon serotonine en verlaagde niveaus van stresshormoon cortisol.

Hoe ASMR gebruiken om te slapen

Gelukkig is het gemakkelijk om ASMR te gebruiken om beter te slapen, dus probeer het zelf uit.

Ga gewoon online en typ ASMR slapen in, en je krijgt een stortvloed aan video's voorgeschoteld.

We raden je aan er een paar te proberen en na te denken over welke ASMR-triggers voor jou het beste werken om bij in slaap te vallen.

Misschien werkt gefluister bijvoorbeeld goed, of misschien geef je de voorkeur aan andere ASMR-geluiden zoals langzaam getik.

ASMRtists helpen je triggers te ontdekken die voor je werken

Kijk of luister gewoon tot je voelt dat je slaperig wordt. 💤

Matrassencheck tips om in te slaap te vallen met ASMR:

1. Werk eerst de rest van je avondroutine af, zodat je er lekker voor kunt gaan liggen en na de ASMR-video niet weer op hoeft te staan.

2. Experimenteer met verschillende triggers en soorten ASMR om erachter te komen wat voor jou het best werkt.

3. Gebruik een koptelefoon of oordopjes om jezelf de kans te geven je echt in de ASMR-ervaring te verliezen.

4. Zorg ervoor dat je je op een comfortabele, rustige plek bevindt waar je niet wordt afgeleid.

5. Probeer elke dag 20-30 minuutjes te luisteren of te kijken, zodat je lichaam ASMR met slaap gaat associëren.

Zodra je geest begint te ontspannen, en je je klaar voelt om te slapen, kun je de video uitzetten en lekker gaan liggen.

Vind je visuele ASMR echt veel fijner dan alleen met een koptelefoon luisteren? Dan zou je erover na kunnen denken om een blauwlichtbril te gebruiken.

Het kijken naar het blauwe licht van elektronische schermen kan een goede nachtrust namelijk tegenwerken, en je probeerde met de video nu net het tegenovergestelde te bereiken.

Waarom houden sommige mensen niet van ASMR?

Hoe geweldig ASMR ook kan zijn, het is zeker niet voor iedereen weggelegd.

Er zijn verschillende redenen waarom iemand niet van ASMR zou kunnen houden.

Hoewel de geluiden niet luid zijn, voelen ze vaak erg intiem aan omdat ze op maar een paar centimeter van de ASMR-microfoon worden opgenomen en vaak gericht zijn op persoonlijke aandacht.

Sommige mensen kunnen niet tegen ASMR

Het plotselinge geluid kan je doen opschrikken en zelfs vervelend zijn als je het niet verwacht.

Bovendien kan de hersentinteling die gepaard gaat met ASMR overweldigend zijn. 😵

Bij sommige mensen kan het hoofdpijn veroorzaken.

Het kan zelfs een emotionele reactie uitlokken bij mensen met misofonie.

Mensen met misofonie voelen woede of walging bij het horen van normale geluiden zoals ademen, gapen en kauwen.

Deze geluiden komen natuurlijk extra vaak voor in ASMR-video's.

Anderen ervaren geen enkele tinteling of ontspannende ASMR-reactie, waardoor de video's in principe zinloos zijn.

Ten slotte vinden sommige mensen de close-up video's en persoonlijke aandacht die met ASMR worden geassocieerd maar opdringerig en griezelig.

Uiteindelijk is er maar één manier om erachter te komen of ASMR wat voor je is of niet - je zult het zelf moeten proberen.

Hoe is ASMR gegroeid?

Al is niet iedereen fan van ASMR, het heeft een lange weg afgelegd. Nu is het een bekend en wijdverbreid fenomeen.

Momenteel maken en bekijken meer mensen ASMR-video's dan ooit tevoren.

Verschillende factoren hebben bijgedragen aan de groei van ASMR.

De eerste is de opkomst van platforms als YouTube, TikTok, Instagram, Facebook en Spotify, waardoor het voor mensen gemakkelijker is geworden om ASMR-video's te vinden en te bekijken.

Dit heeft een grotere bekendheid van ASMR mogelijk gemaakt, wat betekent dat meer mensen nieuwsgierig zijn en het willen uitproberen.

ASMR door beroemdheden

Daarnaast heeft ASMR mainstream aandacht gekregen door ASMR-video's van beroemdheden en influencers.

Sinds het fenomeen is geëxplodeerd hebben bekende mensen als Zoë Kravitz en Karl Glusmen uit de serie Big Little Lies en 'Janet' uit The Good Place ASMR-audio's en -video’s opgenomen.

In Nederland gaf de populaire YouTube-influencer Mascha Feoktistova, beter bekend als Beautygloss, bekendheid aan het fenomeen door mensen over ASMR te vertellen en zelf een paar video’s te maken.

Dit heeft ertoe bijgedragen dat ASMR meer mainstream is geworden, met meer alternatieve ASMR-triggers die makkelijk te vinden zijn.

Ook zijn mensen hierdoor beter in staat om datgene te vinden dat hen de gewenste tintelende sensatie geeft.

ASMR-universiteit

Er is nu een ASMR-universiteit, opgericht door Craig Richards en ondersteund door in ASMR gespecialiseerde onderzoekers zoals Dr. Giulia Poerio van de universiteit van Sheffield.

De ASMR-universiteit biedt mensen toegang tot nieuws en informatie over ASMR.

Onderzoekers aan de ASMR-universiteit geloven dat ASMR goed kan zijn voor de geestelijke gezondheid van mensen door stress, angst en slapeloosheid te verminderen.

Blij wakker worden dankzij ASMR
ASMR kan de mentale gezondheid verbeteren omdat het stress en nervositeit reduceert en mensen helpt slapen.

Veel mensen zijn verrast door hoe leuk ze het vinden.

ASMR-gemeenschappen

Nu ASMR is gegroeid en meer mensen het proberen en bespreken, is ASMR een manier geworden om met anderen in contact te komen.

In onze steeds meer geïsoleerde wereld kan ASMR zorgen voor een gevoel van sociale verbondenheid met de ASMR-gemeenschap.

Er zijn vele groepen online waar mensen hun ASMR-ervaringen delen en met anderen in contact komen. 🤗

De ASMR-favorieten van Matrassencheck

Matrassencheck-redacteur Judith is een groot fan van ASMR en deelt speciaal voor ons haar persoonlijke favorieten.

Misschien niet altijd miljoenen volgers, maar wel unieke content en de fijnste stemmen.

Een superfijne ASMRtist van eigen bodem. Esmee maakt toegankelijke video's over haar dagelijkse leven. Geen overdreven gefinetunede roleplays, maar nuchtere video's waarin ze haar favorieten deelt, pakketjes uitpakt of haar leven vlogt tijdens een weekendje weg - dit alles met een fijne fluisterstem en vertrouwd Brabants accent.

Dat je van ASMR ook zeker iets kunt leren bewijst ASMRctica. Deze Zweedse YouTuber besteedt ontzettend veel aandacht aan zijn video's, waarin hij mappen van de wereld tekent, verschillende talen oefent of alles vertelt over mythologie.

CindyWhispers is toch wel de koningin van de Nederlandse ASMR. Als een van de eerste Nederlandse ASMR-kanalen heeft ze inmiddels ruim 45.000 abbonnees verzameld. Haar ASMR is toegankelijk en ongedwongen. Geen poespas of high-tech achtergronden, maar pure rustgevende ASMR geluiden - alsof je bij Cindy in de huiskamer aanwezig bent.

Nanou is van Belgische bodem, maar bereikt een wereldwijd publiek dankzij haar Engelstalige ASMR-videos. Met bijna 1.4 miljoen volgens weet de 16-jarige Vlaamse ASMRtists veel luisteraars tot rust te brengen. De professionele setting en editing-skills dankt ze aan haar broers, die af en toe ook in haar videos verschijnen.

Moet je ASMR proberen?

Als je op zoek bent naar een manier om te ontspannen, stress los te laten of beter te slapen, is ASMR zeker het proberen waard.

Hoewel ASMR zowel liefhebbers als haters kent, is er maar één manier om te bepalen of het iets voor je is - probeer het eens.

Misschien vind je het ontspannend en rustgevend, of helpt het je om te slapen. 😇

Maar als je het irritant, overweldigend of zelfs griezelig vindt, dan is ASMR waarschijnlijk niet jouw ding.

Er is geen goed of fout antwoord - het gaat allemaal om persoonlijke voorkeur.

Veelgestelde vragen

Petra tekstschrijver

Petra Meijer

Journalist & content writer

Jarenlang offerde Petra haar nachtrust op om meer gedaan te krijgen. Nu ze erachter is hoe belangrijk het is om goed te slapen, is ze erop gebrand om niet alleen haar, maar ook jouw nachtrust te verbeteren.

Petra's certificaten:  Understanding Sleep (Royal Society for Public Health), The Science of Sleep and Dreams (New Scientist Academy). 

Heeft dit artikel je geholpen?
Bedankt voor je bericht!
Ja
Nee

Heb je nog verdere opmerkingen of suggesties?

Hoe kunnen we je beter van dienst zijn?

Dit kan ook interessant voor jou zijn...

  JA, GRAAG! >
  Nee, bedankt

  Onze reviews en testresultaten zijn 100% onafhankelijk. Bij aankoop via gemarkeerde links ('*') ontvangen we een commissie, wat jou niets extra kost en ons ondersteunt in het schrijven van de beste productreviews.